DÒNG SỰ KIỆN. * BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG* BẤT ĐỘNG SẢN 2018

ĐƯỢC BÁO CHÍ QUỐC TẾ KHEN NGỢI HẾT LỜI, HANOIA XỨNG ĐÁNG LÀ “NIỀM TỰ HÀO ĐÔNG NAM Á”.

ĐƯỢC BÁO CHÍ QUỐC TẾ KHEN NGỢI HẾT LỜI, HANOIA XỨNG ĐÁNG LÀ “NIỀM TỰ HÀO ĐÔNG NAM Á”.
Liên tục được báo chí quốc tế xướng tên những ngày gần đây, Hanoia và tác phẩm “Ranh giới”, một hợp tác độc quyền giữa nhà thiết kế, diễn viên, nghệ s...